logo

Wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem i jego rodziną

Neurolog dziecięcy

Konsultacje z neurologiem zalecane są szczególnie w przypadku pacjentów z zaburzeniami neuropsychiatrycznymi (między innymi u pacjentów autystycznych). Pierwsza wizyta w ramach konsultacji neurologicznych obejmuje zapoznanie się z problemem pacjenta i jego rodziny. Składają się na nią:
• zebranie wywiadu z analizą dotychczas przeprowadzonych badań;
• ustalenie potrzeb pacjenta i rodziny;
• badanie przedmiotowe (w tym badanie neurologiczne dziecka) ze wstępną oceną rozwoju (dzieci młodsze – ocena wg skali Denver);
• podsumowanie wizyty z ustaleniem postępowania z dzieckiem – leczenie, badania dodatkowe, konieczne konsultacje.

nasz_zespol
dr n. med. Beata Kazek