logo

Wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem i jego rodziną

nasz_zespol

mgr Aleksandra Staniek

Logopeda, terapeuta, filolog polski. Ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Do jej zawodowych zainteresowań należą: budowanie systemu językowego u małych dzieci, korekta wad wymowy, logopedia artystyczna oraz interwencja logopedyczno – terapeutyczna.

Doświadczenie

Od 2010 roku pracuje z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem, afazją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera. Opieką terapeutyczną obejmuje już małe dzieci przedwcześnie urodzone, z zagrożonych ciąż, z wadami genetycznymi i zaburzeniami neurozwojowymi. Zajmuje się prowadzeniem zajęć dla dyslektyków i maluchów zagrożonych dysleksją.

Stosowane metody

W czasie przeprowadzanych przez siebie zajęć realizuje terapię zgodna z złożeniami metody krakowskiej.