logo

Wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem i jego rodziną

nasz_zespol

mgr Magda Nowakowska

Oligofrenopedagog, absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (kierunek – oligofrenopedagogika). Pracę z dziećmi z autyzmem rozpoczęła w roku 2006, na bazie wcześniejszych doświadczeń z osobami z różnymi problemami rozwojowymi. Cechuje ją ogromna pasja; w swojej pracy stawia na wydobywanie mocnych stron dziecka oraz współpracę osób, mających największy kontakt z dzieckiem (rodzice, nauczyciele).

Doświadczenie

Praca z dorosłymi osobami z zaburzeniami rozwojowymi i chorobami psychicznymi w USA, doświadczenie w roli asystenta-cienia ucznia autystycznego, prowadzenie zajęć terapeutycznych, zarówno grupowych, jak i indywidualnych dla dzieci z ADHD, zespołem Aspergera oraz autyzmem. W swojej pracy konsultuje i wspiera w pracy nauczycieli swoich podopiecznych.

Szkolenia i zainteresowania zawodowe

Regularnie doskonali swój warsztat poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach. Obecnie jest w trakcie odbywania stażu w Poradni dla dzieci z autyzmem EFFATHA oraz cyklu szkoleń i warsztatów na temat pracy z osobą niepełnosprawną. W kręgu jej zainteresowań zawodowych jest zarówno terapeutyczna praca z małym dzieckiem, jak i planowanie dorosłego życia i przyszłości zawodowej osób dorosłych.