logo

Wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem i jego rodziną

nasz_zespol

mgr Ewa Jakubiec

Magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Studia ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Dodatkowe kwalifikacje zdobyła w czasie studiów podyplomowych o kierunku oligofrenopedagogika i metody korekcyjno-kompensacyjne.

Doświadczenie

Od 1999 r. pracuje z dziećmi i młodzieżą ze sprzężonymi zaburzeniami, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, zespołem Aspergera, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, MPD, ADHD, ADD, FAS oraz z dziećmi przejawiającymi trudności szkolne (np. dysleksja). Od 2006r. zajmuje się także terapią biofeedback. Posiada uprawnienia w zakresie diagnozowania testem PEP-R oraz prowadzenia terapii metodą Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona.