logo

Wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem i jego rodziną

nasz_zespol

mgr Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska

Logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta. Absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna). Ukończyła ponadto Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną na Uniwersytecie Śląskim, Podyplomowe Studia Informatyka w Szkole, Zarządzanie w Oświacie, a także Kurs Kwalifikacyjny w zakresie Oligofrenopedagogiki i Rewalidacji Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Codzienne zmagania dostarczają jej różnorodnych doświadczeń, są źródłem satysfakcji i nowych inspiracji.

Doświadczenie

Od 1996 – praca w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach na stanowisku pedagoga specjalnego w klasie integracyjnej. Bezpośrednia praca z dziećmi z niepełnosprawnością, towarzyszenie podopiecznym od klasy I do VI, pokonywanie wraz z nimi wszelkie problemów i trudności wynikających z zaburzeń i dysfunkcji psychofizycznych. Praca na stanowisku oligofrenopedagoga, logopedy i terapeuty zarówno w szkołach, jak i w przedszkolach.

Publikacje:

  • „ABC pedagoga specjalnego”, wyd. Impuls Kraków 2007,
  • „ZGRANA klasa ja – ty – my”, wyd. Impuls Kraków 2011,
  • „Uczmy się żyć razem… słów kilka o kształceniu integracyjnym”. Red. naukowa T. Huk, A. Brosch, M. Frania, M. Musioł,
  • „Integracja w edukacji”, wyd. Uniwersytet Śląski Katowice 2014.