logo

Wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem i jego rodziną

nasz_zespol

mgr Jolanta Cembrzyńska

Fizjoterapeuta dziecięcy pracujący neurorozwojową metodą NDT Bobath z niemowlakami oraz małymi dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach wydziału Fizjoterapia oraz Wychowanie Fizyczne.

Kursy i szkolenia

Ukończyła wiele specjalistycznych kursów poświęconych pracy z dziećmi:

 • szkolenie w ramach uzyskiwania tytułu certyfikowanego terapeuty metody NDT- Bobath, rozszerzony o kurs Baby;
 • szkolenie w ramach uzyskiwania tytułu dyplomowanego terapeuty neurorozwojowego – studia podyplomowe z zakresu „Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego”;
 • kurs „Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej Io (SI)”;
 • kurs „Ocena globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtl’a. Kurs Podstawowy” ;
 • kurs „Standardy medyczne w protekcji mózgu płodu i noworodka”;
 • kurs „Kinesiology Taping”;
 • kurs „PNF- Proprioceptive Neuromuscular Facilitation” ;
 • szkolenie w zakresie „Praktyczne zastosowanie kombinezonów rehabilitacyjnych TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi”;
 • szkolenie „Diagnozowanie i leczenie dysfunkcji miednicy”;
 • cykl kursów „Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich”:
  • Moduł I- Techniki Energizacji Mięśni część 1;
  • Moduł II – Techniki Energizacji Mięśni część 2;
  • Moduł III – Mięśniowo Powięziowe Rozluźnianie (Myofascial Release);
  • Moduł IV – Techniki Aktywnego Rozluźniania (Active Release Technique);
  • Moduł V – Dysbalans mięśniowo-powięziow;y
  • Moduł VI – Terapia punktów spustowych (Trigger Point Therapy);
 • kurs „Stabilność – niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy niewydolności systemów satabilizacyjnych”.

Autor publikacji naukowych:

 • Cembrzyńska J., Jabłeka A., Niewiadomski N., Nowak Z.: „Ocena rozwoju psychomotorycznego i usprawnianie dziecka przedwcześnie urodzonego”. Rehabilitacja w praktyce.
 • Niewiadomski P., Nowak Z., Cembrzyńska J., Frydrych-Mazur K.: Współczesne formy treningu stosowane w II i III etapie rehabilitacji kardiologicznej. Rehabilitacja w praktyce 3/2010. Strony 24- 28.

Członkostwo w stowarzyszeniach:

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia NDT- Bobath.
 • Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Zobacz certyfikaty