logo

Wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem i jego rodziną

mgr Ewa Kwaśniok

Jako logopeda prowadzi terapię dzieci niesłyszących i niedosłyszących, z autyzmem, Zespołem Aspergera, z alalią, afazją, z opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy oraz dzieci dyslektycznych i zagrożonych dysleksją. Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje w Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”.

Wykaształcenie

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska w zakresie specjalności nauczycielskiej i logopedycznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych na kierunku surdologopedia (UMSC) i wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Celem ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych systematycznie uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach oraz seminariach logopedycznych.

Stosowane metody

W pracy wykorzystuje terapię neurobiologiczną i Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania®.

Zobacz certyfikaty