logo

Wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem i jego rodziną

nasz_zespol

mgr Małgorzata Ferlewicz

Absolwentka Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Kontynuuje studia na Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.

Doświadczenie

Praktyka wolontariusza w świetlicy – praca z dziećmi z niedostosowaniem społecznym oraz niepełnosprawnością intelektualną. także zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Samodzielnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Oświatowym dla dzieci niepełnosprawnych (SORO) przy ul. Ułańskiej w Katowicach.

Stosowane metody

W swojej pracy opiera się na mocnych stronach i możliwościach dziecka oraz wzmacnianiu deficytów. Stara się wyjść naprzeciw specjalnym potrzebom wychowanka z niepełnosprawnością, by maksymalnie podnieść jego jakość życia.