logo

Wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem i jego rodziną

nasz_zespol

mgr Ewa Mąsior

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku filologia polska w zakresie specjalności nauczycielskiej i logopedycznej. Zdobyte dotychczas doświadczenie pozwala jej na objęcie pacjentów wieloaspektową opieką. Do jej zawodowych zainteresowań należą: logopedia medialna, kultura żywego słowa i emisja głosu, korekta wad wymowy, zagadnienia z zakresu neurologopedii, wczesna interwencja terapeutyczna.

Doświadczenie

Pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, afazją, z wadami genetycznymi, niedosłuchem. Opieką logopedyczną obejmuje także dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz zagrożonymi dysleksją. Poszerza zakres swoich umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Stosowane metody:

  • Terapia neurobiologiczna
  • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania ®
  • Gesty Artykulacyjne