logo

Wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem i jego rodziną

Terapia neurologopedyczna

Zajęcia przeznaczone dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym szczególnie dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspargera i zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z problemami mowy i komunikacji.

Program zajęć:

  • ocena poziomu komunikacji dziecka;
  • stymulowanie rozwoju mowy;
  • doskonalenie językowych oraz komunikacyjnych kompetencji społecznych poprzez zabawę i aktywność ruchową.

Praca według indywidualnego programu dostosowanego do potrzeb dziecka przebiega w przyjaznej atmosferze, dzięki temu dziecko chętnie podejmuje propozycje zabaw i ćwiczeń. Program usprawniania mowy opiera się na indywidualnych potrzebach dzieci, rozpoznaniu ich trudności, ale także mocnych stron, stanowiących wyjście do dalszej pracy.