logo

Wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem i jego rodziną

Diagnoza dzieci

Kompleksowa medyczno-psychologiczna diagnoza dzieci

Każde dziecko ma prawo do dokładnej i kompleksowej diagnozy. Od tego, czy  jest dobrze postawiona, zależy jakość jego dalszego życia. Dlatego ogromny nacisk kładzie się na właściwą diagnozę, odpowiednio dobrane leczenie medyczne oraz wczesną intensywna terapię, które mają nieoceniony wpływ na dalsze funkcjonowanie dziecka oraz rodziców i opiekunów. W naszym przekonaniu warunkiem postawienia rzetelnej i właściwej diagnozy jest współpraca interdyscyplinarnego zespołu lekarzy i psychologów.

Wczesna diagnoza zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu

Jeśli jesteś zaniepokojony rozwojem swojego dziecka…

Jeśli obserwujesz, że dziecko:

  • nadmiernie izoluje się od ludzi,
  • odczuwa przymus stałości otoczenia,
  • jest niezdolne do interakcji społecznych,
  • koncentruje się na stereotypowych, powtarzających się, często bezcelowych czynnościach,
  • nie reaguje na własne imię,
  • nie chce, czy nie potrafi się komunikować,
  • wykazuje zaburzenia mowy lub całkowity brak mowy,
  • demonstruje łatwość mechanicznego zapamiętywania…

Jeśli Ty sam, lub ktoś z otoczenia uważa Twoje dziecko za autystyczne…

Nie czekaj, aż z tego wyrośnie!
Nie pozwól uśpić swojej czujności!
Nie bój się poprosić o pomoc profesjonalistów!

Specyfika zaburzeń autystycznych

Zaburzenia autystyczne nie są problemem rzadkim – wg badań amerykańskich nawet 1:150 dzieci może mieć autyzm, czy pewne cechy autystyczne. Obecnie w Polsce jest co najmniej 10 tysięcy dzieci i młodzieży dotkniętych autyzmem wczesnodziecięcym – wiele z nich nie ma rozpoznania, nie ma odpowiedniej terapii, jest pozbawionych szans rozwojowych.
Im wcześniej autyzm zostanie zauważony, im wcześniej autyzm zostanie rozpoznany,
im wcześniej dziecko zostanie objęte terapią, tym większe szanse na poprawę rokowania, a nawet „wyjście z autyzmu”.