logo

Wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem i jego rodziną

Terapia Johansena

Twórca metody

Twórcą Terapii Johansena jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją  www.dyslexia-lab.dk. W swojej pracy Johansen oparł się na doświadczeniach Christiana A. Volfa.

Główne zalety metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena to:

 • dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż odbywa się w domu dziecka,
 • przyjazne, bezpieczne, domowe otoczenie, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem,
 • możliwość jednoczesnego korzystania z innych form terapii, jakimi dziecko objęte jest w tym samym czasie.

Diagnoza

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Program terapeutyczny

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena

Stosowana jest w wielu krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii. W USA terapia Johansena znana jest pod nazwą Hemisphere Specific Auditory Stimulation (HSAS), w Skandynawii jako Auditory Discrimination Therapy (ADT). Inne terapie dźwiękiem w formie treningów słuchowych to Metoda Tomatisa, AIT (Auditory Integration Training) oraz Samonas Sound Therapy.

Stymulacja słuchowa według dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).

W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pianiu. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny.

Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:

 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • czytanie,
 • rozumienie mowy,
 • artykulację,
 • komunikację,
 • samoocenę,
 • harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
 • utrzymanie równowagi,
 • koordynację ruchów,
 • motorykę.

Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi:

 • z małymi dziećmi (od 3 r. ż),
 • z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z dziećmi z dysleksją,
 • z dziećmi z ADHD,
 • z dziećmi z zaburzeniami koncentracji,
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 • z osobami z porażeniem mózgowym,
 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
 • z osobami z autyzmem.