logo

Wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem i jego rodziną

Biofeedback

Nowoczesna metoda stymulacji mózgu. Stworzona została przez naukowców w NASA. Polega na wykorzystywaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego, czyli zwrotnie otrzymywanej przez pacjenta informacji o bieżącej pracy jego mózgu. Na podstawie tej informacji pacjent, aktywnie uczestnicząc w treningu, uczy się modyfikować wzorzec wytwarzanych fal mózgowych.

Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Można zastosować go w przypadku:

 • zaburzeń pamięci i koncentracji uwagi,
 • nadpobudliwości psychoruchowa (ADHD),
 • problemów szkolnych,
 • dysleksji,
 • stresu,
 • problemów emocjonalnych i społecznych (agresji, zaburzeń lękowych),
 • autyzmu,
 • zespołu Aspergera,
 • niepełnosprawności intelektualnej,
 • tików,
 • zaburzeń rozwoju mowy,
 • epilepsji,
 • u osób zdrowych, w celu poprawy funkcjonowania mózgu (zwiększa szybkość myślenia, kreatywność i pamięć).