logo

Wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem i jego rodziną

Terapia zajęciowa

Rola terapeutów zajęciowych w pracy z dziećmi autystycznymi polega na ocenie umiejętności dziecka w zakresie realizacji obowiązków życia codziennego, zabawy i nauki oraz pracy nad ich ewentualnym dostarczeniem, odzyskaniem lub utrzymaniem.

Zakres oddziaływania terapii zajęciowej:

  • motoryka duża (ruchomość mięśni ramion, nóg, tułowia koniecznych do aktywności typu bieganie, wspinanie się, skakanie czy jazda na rowerku trzykołowym),
  • motoryka mała (ruch i zręczność mięśni dłoni i palców, konieczne do aktywności takich jak chwytanie małych przedmiotów, trzymanie przyborów do pisania, trzymanie sztućców, zapinanie guzików),
  • koordynacja wzrokowo – ruchowa (konieczna m.in. do kolorowania w obrębie linii czy łapania piłki),
  • proces pisania (płynność pisania, kształt liter, rozmiar liter, pisanie równo, odstępy pomiędzy literami i słowami),
  • czynności dnia codziennego (ubieranie się, samodzielne jedzenie, higiena osobista),
  • motoryka oralna (ruch buzi, ust, żuchwy w celu ssania, gryzienia, chrupania, żucia i lizania),
  • integracja zmysłów (zdolność do przyjmowania i reagowania na bodźce zmysłowe, szczególnie ważne w sytuacji gdy dziecko jest zbyt mało wrażliwe na bodźce lub nadwrażliwe na bodźce typu dźwięk, światło, dotyk, odgłosy),
  • umiejętność planowania (zdolność planowania i realizowania zadań oraz zdolność przewidywania takich czynności motorycznych jak jazda na rowerze, kopanie piłki czy wspinanie się),
  • zdolności neuromotoryczne (wykorzystanie siły mięśni do budowania budowli z klocków, napięcie mięśni, prawidłowa postawa).