logo

Wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem i jego rodziną

Kontakt

Centrum Wspomagania Rozwoju PERSEVERE
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna PERSEVERE


ul. Kępowa 56                                            tel. 32 724 20 07                                         info@persevere.org.pl
40-583 Katowice                                      kom. 662-00-22-44, 882-169-064

mapa
Gdzie jesteśmy