mgr Agnieszka Olczyk

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jest filologiem polskim, logopedą i terapeutą .

Pracuje z dziećmi m.in. z afazją, autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, zespołem Downa, opóźnionym rozwojem mowy oraz dysleksją i wadami wymowy.

Prowadzi terapię wg założeń metody krakowskiej. Do jej głównych zainteresowań w dziedzinie logopedii należy zespół Aspergera i autyzm. Zdobywa wiedzę i nowe umiejętności podczas szkoleń, warsztatów oraz konferencji naukowych, a także spotkań z innym specjalistami.