Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza gotowości szkolnej ma na celu ustalenie, czy dziecko osiągnęło już poziom rozwoju, który pozwoli mu sprostać obowiązkom szkolnym. Wyniki tego badania pomogą rodzicom podjąć decyzję o tym czy umieścić dziecko w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
Diagnoza gotowości szkolnej składa się z:

  • oceny rozwoju poznawczego, czyli oceny takich funkcji jak: uwaga, pamięć, percepcja wzrokowa, słuchowa, anliza i synteza słuchowa, orientacja w schemacie ciała, myślenie, sprawność manulana i grafomotoryczna, wiedza ogólna
  • oceny rozwoju emocjonalno-społecznego czyli umiejętności nawiązywania kontaktu, kontroli emocji, adekwatnego reagowania, radzenia sobie z porażką, motywacji do podejmowania wysiłku intelektualnego.

Diagnoza , na życzenie rodzica może zakończyć się wystawieniem opii swierdzającej gotowość dziecka do podjęcia naukia w szkole luż też wskazującej na konieczność odroczenia obowiązku szkolnego.

Na diagnozę zapisujemy się telefonicznie 662 00 22 44, 882 169 064 lub osobiście w rejestracji.