mgr Edyta Biskup-Nowrotek

Psycholog, psychoteraputa

Jestem psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 731). W swojej pracy terapeutycznej kieruję się przekonaniem o partnerskiej relacji z pacjentem. Wierzę, że moim zadaniem jest jak najlepiej towarzyszyć mu w poszukiwaniu zrozumienia i sposobu radzenia sobie z trudnościami leżącymi w nim lub w jego otoczeniu. Odnalezienie własnych odpowiedzi i poczucia wpływu w życiu oraz budowanie satysfakcjonującej relacji z sobą samym i z drugim człowiekiem to czasami trudna, ale na pewno piękna i ważna przygoda tak dla 10-, jak i 50-latka. W Centrum Wspomagania Rozwoju PERSEVERE prowadzę konsultacje w zakresie:

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży.

Wykonuję badania rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego oraz we współpracy z pedagogami – diagnozy trudności szkolnych.

Psychoterapia indywidualna krótko- i długoterminowa dla młodzieży i dorosłych. Potrzeba samorozwoju, kryzysy życiowe, zaburzenia rozwojowe, zaburzenia emocjonalne i lękowe, zaburzenia afektywne, zaburzenia osobowości. Grupy terapeutyczne i treningowe dla dzieci i młodzieży.

Współprowadzę grupy terapeutyczne i socjoterapeutyczne. Taka forma pracy pozwala dziecku modelować nowe umiejętności i zachowania (np. kompetencje społeczne) oraz optymalizować i harmonizować rozwój, przepracowując wraz z grupą swoje traumy, trudności i deficyty.

Wsparcie dla rodzin w obliczu zmian i kryzysów. Problemy komunikacyjne i relacyjne, radzenie sobie ze stratą, radzenie sobie z chorobą/zaburzeniem rozwoju dziecka, potrzeba pracy nad więzią rodzic-dziecko.