mgr Ewa Kruk (Mirska)

Dyplomowana fizjoterapeutka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach od 2008 roku. Od tego czasu czynnie pracuje jako rehabilitant dziecięcy w Polsce oraz Wielkiej Brytanii. Obszarem oddziaływań terapeutycznych obejmuje wcześniaki, niemowlęta z zaburzeniami neurorozwojowymi, dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, wadami genetycznymi oraz dorosłych.

Kompleksowość terapii popiera licznymi szkoleniami, konferencjami oraz zdobywaniem najszerszej wiedzy w dziedzinie swojej pracy. Fizjoterapeutka jest: certyfikowanym terapeutą neurorozwojowym, ocenia diagnostycznie niemowlęta wg Metody Prechtl’a, terapeutą SI, terapeutą metody Hallwick oraz pływania niemowląt, uczestniczką licznych warsztatów neurorozwojowych dotyczących terapii niemowląt i dzieci, terapeutą FDM, ukończyła szkolenia NDT-Bobath dla dorosłych, uczestniczką bieżących konferencji międzynarodowych o tematyce pediatrycznej oraz neurologicznej oraz ma kwalifikacje pedagogiczne.

Jako terapeuta z pasją i doświadczeniem stara się usprawniać tak każdego pacjenta, by jego przyszłość była w pełni funkcjonalna.