mgr Irena Zbierańska- Wandzel

Pielęgniarka, pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim, studia podyplomowe z logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracowała w Ośrodku Rehabilitacyjno- Oświatowym dla Dzieci Niepełnosprawnychw Katowicach ul. Ułańska 5a .

W swojej pracy zajmuje się wczesna interwencją i wspomaganiem rozwoju mowy (praca z dzieckiem od 0- 3r.ż), opóźnionym rozwojem mowy, terapią dzieci z wadami genetycznymi. Prowadzi terapię dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju ze spektrum autyzmu. Prowadzi korektę wad wymowy oraz terapię dzieci z afazją.