KONSULTACJE ŻYWIENIOWE DLA DZIECI ZDROWYCH

15.06
.2018

Już w czerwcu ruszają „Konsultacje żywieniowe dla Dzieci Zdrowych”

Przedział wiekowy:

0-6 m-ce

6-12 m-ce

powyżej 12 m-ca dziecko małe

Konsultacje prowadzić będzie dr n. med. Marzena Komraus

http://persevere.org.pl/dr-n-med-marzena-komraus/