LOGORYTMIKA

10.09
.2018

Zapraszamy dzieci na zajęcia z LOGORYTMIKI w różnych grupach wiekowych. Zajęcia odbywają się we:

WTORKI:

Godzina 10.30 (dzieci między 7-16 miesiącem życia)

ŚRODY:

Godzina 9.30 (grupa maluszków 11-24 m-ca) – w zajęciach udział biorą również rodzice

Godzina 10.30 (grupa maluszków) – zajęcia bez rodziców dla dzieci w wieku przedprzedszkolnym

Godzina 14.30 (dzieci w wieku 4-6 lat)

Godzina 16.30 (grupa maluszków do 2 r.ż)-w zajęciach udział biorą również rodzice

CZWARTKI:

godz. 10.30 (grupa maluszków) dla dzieci w wieku przedprzedszkolnym

 godz. 14.30 (dzieci w wieku 3-5 lat)

 

Czas trwania zajęć to: 45 minut. Koszt 35 zł

Logorytmika to zajęcia rozwijające mowę. Budzą zaciekawienie, wywołują śmiech, umożliwiają odreagowanie napięć. Podstawową działalnością na zajęciach jest zabawa. Formy aktywności stosowane podczas zajęć to muzyka, ruch i mowa. Zabawy wpływają pośrednio na usprawnianie narządów mowy oraz są ważnym elementem w kreowaniu estetycznej i społecznej aktywności dziecka.

Przygotowane ćwiczenia i zabawy są dostosowane do poziomu sprawności narządów artykulacyjnych oraz sprawności motoryki małej i dużej dzieci

Serdecznie zapraszamy!