OFERTA WAKACYJNEGO TURNUSU W MIESZKANIU TRENINGOWYM

25.05
.2018

Mieszkanie treningowe w PERSEVERE to 4 umeblowane pomieszczenia: kuchnia z pełnym
wyposażeniem, jadalnia, pokój dziecka oraz łazienka (z prysznicem) i toaletą.
W mieszkaniu treningowym prowadzone są wybrane zajęcia oraz terapie, które ukierunkowane są na
samodzielność, umiejętność spędzania czasu wolnego oraz kiedy realizowany jest cel
generalizacji umiejętności – czyli przenoszenia tego, co dziecko się nauczyło w gabinecie na
codzienność, aby umiejętność była realizowana także przy zmianie otoczenia.
Zajęcia w samym mieszkaniu będą się odbywać w przeciągu tygodnia. Przygotowanie do zajęć
nastąpi w tygodniu poprzedzającym, a spotkanie zamykające w tygodniu po turnusie. W
ramach przygotowań odbędzie się diagnoza umiejętności dziecka oraz omówienie warunków z
otoczenia dziecka, które mają silny wpływ na codzienne funkcjonowanie. Istotną częścią
przygotowań będzie wywiad z rodziną dziecka i określenie celów.

Harmonogram turnusu:
Etap wstępny – 300 zł (3 godziny)
– wywiad z rodzicami i opiekunami dziecka – rodzinne spotkanie (na które zapraszamy
wszystkich chętnych dorosłych, którzy zajmują się dzieckiem, mogą przyjść sami rodzice, ale
mogą również dziadkowie), podczas którego zostanie omówione funkcjonowanie dziecka.

Zachęcamy do przedłożenia aktualnej opinii o dziecku z przedszkola, szkoły celem doprecyzowania
szczegółów terapii w mieszkaniu treningowym, terapeuta zapozna się z dokumentem i wspólnie z
rodzicami zadecyduje na jakie umiejętności położyć nacisk w trakcie tygodniowego treningu w
mieszkaniu terapeutycznym:

  • obserwacja dziecka i badanie jego funkcjonowania
  • konsultacja psychologiczna

określenie celów terapeutycznychPrzewidywany czas w etapie wstępnym to 3 godziny*
Turnus w mieszkaniu treningowym – 1.500 zł (5 dni po 3 godziny od
poniedziałku do piątku)

Ostatni dzień w obecności rodziców.

Zakończenie turnusu 100 zł (1h) – podsumowanie, zalecenia do dalszej pracy

Łączna cena za turnus 1900 zł

*Ilość godzin może ulec zmianom w zależności od potrzeb – wówczas zmianie ulegnie również
cena. Przy czym wszystkie zmiany będą ustalane w ścisłej współpracy z rodzicami.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 662002244 lub w rejestracji.
Ilość miejsc ograniczona.

TERMINY:
29.06 – 9.07.2018 godz. 8.00 – 11.00
29.06 – 9.07.2018 godz. 11.30 – 14.30
30.07 – 7.08. 2018 godz. 8.00 – 11.00
30.07 – 7.08. 2018 godz. 11.30 – 14.30

Terapeuta prowadzący: mgr Małgorzata Ferlewicz