mgr Paulina Lindner-Rozmus

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Śląskiego w katowicach, posiadam kwalifikacje pedagogiczne.  Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci w wieku od noworodka do wczesnej adolescencji, prowadzę zajęcia w zespole wczesnego wspomagania rozwoju o charakterze indywiadulanym i grupowym, terapię EEG biofeedback,  terapię ręki, a także  zajęcia logorytmiczne. Udzielam konsultacji, wsparcia oraz pomocy w kwestiach wychowawczych, emocjonalnych rodzicom. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności.