mgr Sylwia Kocaj-Dąbroś

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, wydziału Filologia polska, specjalności logopedia.

Prowadzi terapię logopedyczną dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, MPD, wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami komunikacji, afazją, alalią oraz dysleksją.

Podczas pracy z dzieckiem wykorzystuje wszystkie elementy Metody Krakowskiej.

Uczestniczy w kursach oraz szkoleniach poszerzających wiedzę i umiejętności.