Terapia ręki

Terapia ręki ma na celu poprawę sprawności w obrębie obręczy barkowej i kończyny górnej, dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania różnych  struktur oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.Poprzedza ją krótka diagnostyka ukierunkowana na rozpoznanie trudności dziecka. Terapia m.in. obejmuje:

 • normalizację napięcia mięśniowego ręki i dłoni;
 • wzmacnianie obręczy barkowej;
 • kształtowanie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego, układu ręki podczas pisania, rysowania;
 • poprawę sprawności manualnej rąk;
 • doskonalenie precyzji, koordynacji ruchów dłoni i palców;
 • rozwijanie umiejętności grafomotorycznych;
 • usprawnianie czynności samoobsługowych.

Trening Umiejętności Społecznych-jest formą terapii grupowej opartejna zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego . Głównymi celami programu jest abywanie, rozwijanie adekwatnych zachowań społecznych obejmuje:

 • poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
 • zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
 • zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych;
 • zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

Do umiejętności nabywanych w trakcie treningu zaliczyć można;

 • zawieranie znajomości;
 • słuchanie;
 • zadawanie pytań;
 • odmawianie ;
 • inicjowanie rozmowy, dyskutowanie;
 • reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki;
 • radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów.

  Praca terapeutyczna odbywa się poprzez doświadczanie, ważne problemy są nie tylko omawiane lecz wielokrotnie odgrywane przez uczestników. Te doświadczanie buduje pamięć behawioralną. Możliwość obserwacji innych, dostarczanie informacji zwrotnych, doświadczanie sytuacji i ich przeżywanie daje możliwość generalizacji ćwiczonych zachowań  społecznych w naturalnym otoczeniu.