Rodzinna

Psychoterapia rodzinna to forma pracy terapeutycznej, bazująca na założeniu, że każda rodzina tworzy niepowtarzalną rzeczywistość za swoimi unikalnymi wzorcami komunikacji, normami i zasadami oraz więziami łączącymi jej członków.

Zmiana – jako cel psychoterapii – nie ogranicza się tu do jednej osoby, ale dotyczy wszystkich członków rodziny i wymaga wspólnej pracy i gotowości na zmianę.

W naszym ośrodku psychoterapia rodzinna prowadzona jest przez dwóch terapeutów, pracujących pod superwizją; pojedyncza sesja trwa 60 minut, spotkania odbywają się z częstotliwością 1-2 sesje w miesiącu.