NOWY TEREMIN 30.07-3.08.2018 TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 4-6 LAT

20.06
.2018

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH prowadzony w MIESZKANIU TRENINGOWYM

Zajęcia będą odbywać się w cyklu całotygodniowego turnusu.

Terminy: 30.07-3.08.2018r. godzina 8:30-10:30

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 4-6 lat 
z trudnościami rozwojowymi, z Zespołem Aspergera, z ADHD (nadpobudliwe), z wysokofunkcjonujacym autyzmem, a także dla dzieci nieśmiałych i wycofanych.

Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, pracy nad przestrzeganiem zasad, nauki samokontroli. Budowanie poczucie własnej wartości.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i mają formę cyklu pięciu spotkań grupowych (grupa od 4-8 osób) prowadzonych przez dwóch terapeutów dziecięcych, co pozwala na monitorowanie postępów i obserwację każdego uczestnika. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę oraz możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych. Uczestnicy mogą rozwijać umiejętności interpersonalne, uczą się nawiązywać kontakt, budować pozytywne relacje, uczą się rozumieć i wyrażać złe emocje w sposób akceptowany społecznie i zdobywają wiele nowych umiejętności niezbędnych do życia w grupie.

Całkowity koszt to: 1000 zł 
Dzieci spoza ośrodka powinny przed rozpoczęciem turnusu umówić się na wizytę kwalifikacyjną przeprowadzaną przez terapeutę prowadzącego turnus, celem zapoznania się z dzieckiem.
Koszt wizyty to 50 zł.

Terapeuci prowadzący: mgr Małgorzata Ferlewicz i mgr Michalina Gwóźdź