OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !!! TURNUS ARTYSTYCZNY

20.06
.2018

Warsztat stanowi cykl zajęć trwających po 3 godziny.
Zajęcia będą odbywały się trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki.

Terminy I: 2.07, 4.07, 6.07,
Termin II: 9.07, 11.07, 13.07,

Godzina: 10:30-13:30

Koszt: 720 zł

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci nieśmiałych, wycofanych, z trudnością w wyrażaniu emocji lub
bardzo ekspresyjnych. Oraz dla każdego dziecka lubiącego działania artystyczne.

Wiek uczestników to 4-7 lat.

Zajęcia mają na celu budowanie pozytywnego obrazu siebie, wzmacnianie poczucia wartości poprzez
wyrażanie siebie w różnych formach sztuki, ćwiczenie refleksyjności i kreatywności. A ponadto będą
trenowane kompetencje społeczne takie jak: współpraca w grupie, umiejętności komunikacyjnych,
wyrażanie własnej opinii, wystąpienia na forum grupy.
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mają formę cyklu sześciu
spotkań grupowych (grupa od 6-8 osób) prowadzonych przez dwóch terapeutów dziecięcych, co pozwala
na monitorowanie postępów i obserwację każdego uczestnika.
Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję zarówno podziwiać sztukę jak i spróbować swoich sił jako
mali artyści.

Zapewniamy wszystkie potrzebne materiały i pomoce

Terapeuci prowadzący: mgr Małgorzata Ferlewicz, mgr Anna Szewczyk-Bartoszek