OFERTA WAKACYJNA – TURNUSY

10.05
.2019

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą turnusów wakacyjnych!*

1. „Trening Umiejętności Społecznych”

Termin: 01.07.-05.07.2019 godzina: 09:30-13:30  BRAK WOLNYCH MIEJSC !!!


Koszt: 1600 zł

Turnus stanowi cykl zajęć trwających po 4 godziny. Zajęcia będą odbywały się pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci z trudnościami w zakresie sfery emocjonalno-społecznej, trudnościami rozwojowymi, Zespołem Aspergera, ADHD (nadpobudliwe), wysokofunkcjonującym autyzmem, a także dla dzieci nieśmiałych i wycofanych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, pracy nad przestrzeganiem zasad, nauki samokontroli. Budowaniu poczucia własnej wartości.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym 7-9 lat, i mają formę cyklu pięciu spotkań grupowych (grupa od 4-8 osób) prowadzonych przez dwóch terapeutów dziecięcych, co pozwala na monitorowanie postępów i obserwację każdego uczestnika. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę terapeutyczną, działania wspierające, odgrywanie ról, informacje zwrotne – dzieci „krok po kroku” będą mogły rozwijać umiejętności społeczne, które są niezbędnym warunkiem do udanego uczestnictwa w życiu społecznym. Obejmuje on umiejętności związane z komunikacją, samokontrolą, radzeniem sobie z emocjami, współpracą, wyrażaniem siebie.

Zapisy w Recepcji CWR Persevere lub pod numerem telefonu 662002244

Terapeuci prowadzący:
mgr Paulina Lindner-Rozmus – psycholog
mgr Magdalena Janowska – psycholog

2. „Przed-Szkolny”

I. Termin: 01.07.-05.07.2019 godzina: 11:30 13:30  BRAK WOLNYCH MIEJSC !!!

II. Termin: 26.08. – 30.08.2019 godzina: 11:30 13:30

Cena: 800 zł

Turnus będzie trwał od poniedziałku do piątku codziennie 2 godziny w grupie 6-8 osób.

Turnus skierowany do dzieci zaczynających edukację szkolną od września. Celem naszych spotkań będzie doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego, grafomotoryki, analizy tekstu słuchowego, w tym rozumienia i wykonywania poleceń, poprawa funkcji słuchowych i wzrokowych, przygotowanie do nauki czytania i pisania oraz pracy pod presją czasu. Prowadzone ćwiczenia pozwolą ocenić rozwój funkcji niezbędnych w procesie edukacyjnym.

Zapisy w Recepcji CWR Persevere lub pod numerem telefonu 662002244

Zajęcia będą prowadzone przez:
pedagoga-  mgr Ewę Jakubiec
logopedę- dr n. hum. Dorotę Wiewióra

3. „Od motoryki dużej do ruchów precyzyjnych ręki”

I.Termin: 08.07. – 12.07.2019 godzina: 10:00-11:30 – skierowany dla dzieci w wieku: 7-9 r.ż. (grupa max. 8 osób) 

II. Termin: 22.07. – 26.07.2019 godzina: 10:00-11:30 – skierowany dla dzieci w wieku: 4-6 r.ż. (grupa max. 8 osób) 

Koszt: 600 zł

Jaki wpływ na motorykę małą miała/ma postawa ciała dziecka, napięcie mięśniowe, koordynacja ruchowa? Na to oraz inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas trwania naszego turnusu z zakresu terapii ręki.

Do kogo skierowany jest turnus? Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:
· Z pisaniem, przepisywaniem z tablicy oraz innymi czynnościami grafomotorycznymi,
· Z zaburzeniami napięcia mięśniowego,
· Z nauką czynności samoobsługowych (m.in. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł),
· Z nieprawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego, dostosowaniem siły nacisku,
· Z wykonywaniem czynności manualnych w odpowiednim tempie, szybko się męczy,
· Ze skoordynowaniem pracy obu rąk, · Z koordynacją: oko-ręka,
· Z wykonywaniem prac plastycznych – nie lubi wycinać, lepić z plasteliny, rysować, kolorować.

Podczas turnusu będziemy wykonywać ćwiczenia z zakresu motoryki dużej (wzmacnianie obręczy barkowej kończyny górnej, rozciąganie określonych struktur, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, rozwijanie koordynacji ruchowej oraz wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia z przekraczaniem linii środkowej ciała) oraz motoryki małej (ćwiczenia płynności i precyzji ruchów rąk, koordynacji, usprawnianie chwytu graficznego, normalizacja napięcia mięśniowego). Ćwiczenia pozwolą ponadto wzmocnić koncentrację uwagi i kreatywność a praca w grupie będzie okazją do stymulowania sfery społecznej dzieci.

Po zakończeniu turnusu rodzice otrzymają informację podsumowującą oraz zalecenia do kontynuacji ćwiczeń w warunkach domowych.

Dzieci spoza ośrodka powinny umówić się przed rozpoczęciem turnusu na kwalifikację do turnusu.
Zapisy w recepcji lub pod numerem telefonu 662002244

Prowadzący:
mgr Michalina Gwóźdź – fizjoterapeuta
mgr Ewa Jakubiec – pedagog, terapeuta ręki

 

 

4. „Grupa Aktywnego Rozwoju Przedszkolaka”

Termin: 05.08. – 09.08.2019 godzina 8:30 – 12:30
Koszt: 1600 zł

Cykl zajęć terapeutycznych przeznaczony jest dla dzieci 4 – 6 letnich mających problemy w relacjach rówieśniczych.
Zapraszamy na turnus dzieci mające trudność we współpracy z rówieśnikami, bawiące się “obok innych”, mające kłopot we wspólnej zabawie, nieśmiałe a także takie, którym trudno realizować polecenie w dużej grupie. Zajęcia będą prowadzone w małej grupie (4-8 osób) przez dwóch terapeutów.

Podczas zajęć dzieci będą doskonalić umiejętności społeczne i emocjonalne. Uczestnicy będą mieli również okazję ćwiczyć współpracę w grupie, rozwijać i utrwalać umiejętności rywalizacji oraz motywację do pracy. Dodatkowo celem zajęć będzie doskonalenie umiejętności poznawczych rozwijających takie funkcje jak: słuchowe i wzrokowe, umiejętności grafomotorycznych, pamięci i koncentracji.

Zajęcia te będą świetnym treningiem społecznym przed ponownym przekroczeniem progu przedszkola we wrześniu 2019.

Zapisy w recepcji CWR Persevere lub pod numerem telefonu 662002244

Terapeuci prowadzący:
mgr Magdalena Janowska – psycholog 
mgr Agnieszka Rembierz – Knoll – psychoterapeuta

5. „Zanim przekroczysz próg szkoły”

Termin: 19.08.- 23.08.2019 godzina: 09:30-13:30 

Koszt: 1600 zł

Cykl zajęć terapeutycznych przeznaczony jest dla dzieci 6-7 letnich zaczynających edukację szkolną we wrześniu 2019 roku. Zajęcia będą prowadzone w małej grupie (4-8 osób) przez dwóch terapeutów.

Podczas zajęć dzieci będą doskonalić umiejętności poznawcze odpowiedzialne za nabywanie wiadomości i umiejętności szkolnych takich jak: funkcje słuchowe i wzrokowe, umiejętności grafomotoryczne, pamięć i koncentrację uwagi na zadaniach itp.
Uczestnicy będą mieli również okazję ćwiczyć współpracę w grupie, rozwijać i utrwalać umiejętności rywalizacji oraz motywację do pracy.

Zajęcia te będą świetnym treningiem społecznym przed przekroczeniem progu szkoły.

Zapisy w recepcji CWR Persevere lub pod numerem telefony 662002244

Terapeuci prowadzący:
mgr Magdalena Janowska – psycholog
mgr Anna Szewczyk-Bartoszek – psycholog

*Dzieci spoza ośrodka powinny umówić się przed rozpoczęciem turnusu na kwalifikację do turnusu.