OFERTA WAKACYJNA – TURNUSY

02.06
.2020

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą turnusów wakacyjnych!*

 

 

GRUPA SAMODZIELNOŚĆ 

Termin: 3 – 7 sierpień 2020 r (1 tydzień) 

Godziny: 11:00-14:00 

Wiek: 3-5 lat 

Koszt: 1650 zł 

 Zajęcia ukierunkowane na wzmocnienie funkcjonalnych zachowań dziecka w obszarze samodzielności.  

Turnus ten opierać się będzie o bardziej ścisłą współpracę z rodzicami (będą zadania domowe 😊 ), dlatego w ramach turnusu odbędzie się indywidualne godzinne spotkanie z opiekunami dziecka.  

Z uwagi na szeroki zakres oferty, turnus zostanie poprzedzony indywidualnym spotkaniem z opiekunami dziecka, celem ustalenia stopnia jego samodzielności. 

Ubieranie się, jedzenie, podstawy higieny osobistej, samoorganizacja zabawy. 

Dzieci spoza ośrodka powinny umówić się przed rozpoczęciem turnusu na kwalifikację do turnusu. Kwalifikacja do 17.07.2020 płatna dodatkowo 70 zł. 

 
Zapisy w recepcji CWR Persevere lub pod numerem telefony 662002244. 

Terapeuci prowadzący: mgr Magda Nowakowska, mgr Katarzyna Gąsiorek 

 

 

 

 

 

Turnus „Prawidłowy rozwój niemowlęcia to dobra zabawa” 

Termin: 27 -31.07.2020 godz. 14:30 -16:30 

Skierowany dla rodziców z niemowlętami do 12 miesiąca życia. 

5 dni od pon.- pt./ 2 godziny 

Cena:  1100 zł 

Plan turnusu: 

1 dzień wprowadzenie do tematu prawidłowego rozwoju w pierwszym roku dziecka i wspomaganie go przez prawidłową pielęgnację. Zajęcia teoretyczne i praktyczne. 

2 dzień Kamienie milowe – jak zdobywać te góry? Zajęcia teoretyczno- praktyczne. Dyskusje. 

3 dzień Rozwój zmysłów w okresie prenatalnym i niemowlęcym. Jak osiągać optymalny poziom pobudzenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne. Dyskusje.  

4 dzień Prawidłowy rozwój to dobra zabawa, ale jak i czym się bawić? Jak przygotować miejsce do zabawy lub dobrać odpowiedni sprzęt. Zajęcia głównie praktyczne, pokazy. Dyskusja. 

5 dzień Podsumowanie. Gość specjalny, praktyk z dziedziny pediatrycznej. 

Zapisy w recepcji CWR Persevere lub pod numerem telefony 662002244. 

 
Dzieci spoza ośrodka powinny umówić się przed rozpoczęciem turnusu na kwalifikacje od 15.06.2020 – kwalifikacja do turnusu płatna 70 zł 

Terapeuci prowadzący: mgr Klaudia Gącik 

  mgr Agnieszka mazur-Niedbała 

 

 

Turnus czytania ze zrozumieniem 

 

Termin: 17.08.2020r.- 21.08.2020r. 

Godziny: 15.30  17.30 

Ilość dzieci: max 6 osób 

Cena turnusu: 1100 zł 

Wiek: od 6 lat 

Uczestnicy: dzieci z różnymi zaburzeniami, ale dobrze czytające dłuższe teksty 

Terapeuci: mgr Sylwia Celarek, mgr Ewa Mąsior 

Grupa ta jest dedykowana dzieciom, które potrafią czytać dłuższe teksty prozatorskie, ale mają problem ze zrozumieniem przeczytanej treści. W trakcie zajęć dzieci będą ćwiczyły analizę tekstu, wyszukiwanie informacji i odpowiadanie na pytania o treść, a także współpracę w grupie. 

Forma, w jakiej będą prowadzone zajęcia pozwoli dzieciom w atrakcyjny sposób rozwijać umiejętność efektywnego czytania, a także relacje społeczne. 

Podczas zajęć korzystamy z najnowszych materiałów wydanych przez najlepsze wydawnictwa edukacyjne. 

Turnus jest według nas bardzo dobrym wstępem do pierwszych etapów edukacji szkolnej dziecka lub doskonałym uzupełnieniem dla zajęć lekcyjnych realizowanych w szkole. 

Dzieci spoza ośrodka powinny umówić się przed rozpoczęciem turnusu na kwalifikacje do turnusu do dnia 5.08 2020 płatne dodatkowo 70 zł 

Zapisy w recepcji CWR Persevere lub pod numerem telefony 662002244. 
 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

 

TURNUS OSTATNI DZWONEK 

                  

 

Terminy :   13 – 17.07. 2020   godz. 11.30-13.30 

                       24-28.08.2020    godz. 11.30-13.30 

Koszt : 1100 zł 

Turnus skierowany do dzieci zaczynających edukację szkolną od września. Celem naszych spotkań będzie doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego, grafomotoryki, analizy tekstu słuchowego, w tym rozumienia i wykonywania poleceń, poprawa funkcji słuchowych i wzrokowych, przygotowanie do nauki czytania i pisania oraz pracy pod presją czasu. Prowadzone ćwiczenia pozwolą ocenić rozwój funkcji niezbędnych w procesie edukacyjnym. Turnus będzie trwał od poniedziałku do piątku codziennie 2 godziny 

Dzieci spoza ośrodka powinny umówić się przed rozpoczęciem turnusu na kwalifikację do turnusu. Kwalifikacja do dnia do 3.07. (turnus lipcowy) do 14.08. (turnus sierpniowy) płatna dodatkowo 70 zł 
Zapisy w recepcji CWR Persevere lub pod numerem telefony 662002244. 
 

Terapeuci prowadzący: 

mgr Ewa Jakubiec 

dr n. hum. Dorota Wiewióra 

 

 

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

 

 

Termin: 6.07 – 10.07.2020r. 

Godziny: 8.30-12.30.  

Wiek uczestników: 7 – 9 lat 

Koszt: 2200 zł 

Terapeuci prowadzący: mgr Ewa Jakubiec – pedagog, mgr Anna Szewczyk-Bartoszek – psycholog 

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci z trudnościami w zakresie sfery emocjonalno-społecznej, trudnościami rozwojowymi, Zespołem Aspergera, ADHD (nadpobudliwe), wysokofunkcjonującym autyzmem, a także dla dzieci nieśmiałych i wycofanych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, pracy nad przestrzeganiem zasad, nauki samokontroli, budowaniu poczucia własnej wartości.  
Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 7 – 9 lat (I – III klasa szkoły podstawowej) i mają formę cyklu pięciu spotkań grupowych (grupa od 4-8 osób) prowadzonych przez dwóch terapeutów dziecięcych, co pozwala na monitorowanie postępów i obserwację każdego uczestnika. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę terapeutyczną, działania wspierające, odgrywanie ról, informacje zwrotne – dzieci „krok po kroku” będą mogły rozwijać umiejętności społeczne, które są niezbędnym warunkiem do udanego uczestnictwa w życiu społecznym. Turnus obejmuje umiejętności związane z komunikacją, samokontrolą, radzeniem sobie z emocjami, współpracą, wyrażaniem siebie.  
 
Dzieci spoza ośrodka powinny umówić się przed rozpoczęciem turnusu na kwalifikację do turnusu do dnia 26.07.2020. Kwalifikacja płatna 70 zł 
Zapisy w recepcji CWR Persevere lub pod numerem telefony 662002244. 

Zapraszamy wszystkich chętnych! 

 

 

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

 

 

Termin: 13 – 17 lipca 2020r. 

Godziny: 8.30-12.30.  

Wiek uczestników: 5 – 7 lat 

Koszt:  2200 zł 

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci z trudnościami w zakresie sfery emocjonalno-społecznej, trudnościami rozwojowymi, Zespołem Aspergera, ADHD (nadpobudliwe), wysokofunkcjonującym autyzmem, a także dla dzieci nieśmiałych i wycofanych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, pracy nad przestrzeganiem zasad, nauki samokontroli, budowaniu poczucia własnej wartości.  
Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 5 – 7 lat i mają formę cyklu pięciu spotkań grupowych (grupa od 4-8 osób) prowadzonych przez dwóch terapeutów dziecięcych, co pozwala na monitorowanie postępów i obserwację każdego uczestnika. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę terapeutyczną, działania wspierające, odgrywanie ról, informacje zwrotne – dzieci „krok po kroku” będą mogły rozwijać umiejętności społeczne, które są niezbędnym warunkiem do udanego uczestnictwa w życiu społecznym.  

 
Dzieci spoza ośrodka powinny umówić się przed rozpoczęciem turnusu na kwalifikację do turnusu. Kwalifikacja do 3.07.2020 płatna dodatkowo 70 zł 
Zapisy w recepcji CWR Persevere lub pod numerem telefony 662002244. 
 

Terapeuci prowadzący: mgr Magdalena Janowska – psycholog, mgr Anna Szewczyk-Bartoszek – psycholog 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

Turnus – “JEDZENIE JEST PRZYJEMNE” 

 

 

Termin: 03.08 – 07.08.2020r. 

Godziny: 11.30-14.30. 

Koszt: 1650 zł 

Cykl zajęć terapeutycznych przeznaczony jest dla dzieci 610 letnich, które jedzą niechętnie, mają ograniczony repertuar produktów, które spożywają, mają problem z rozszerzaniem diety.  

Przygotowany turnus ma na celu “odczarowanie” jedzenia, które dla dziecka bywa przykrą koniecznością. Poprzez zabawy sensoryczne z wykorzystaniem produktów żywnościowych oraz intensywną ekspozycję będziemy starali się budować motywację do pokonywania własnych trudności oraz pozytywną relację w kontekście: dziecko-jedzenie. Zajęcia będą odbywały się w przyjemnej i bezpiecznej dla dzieci atmosferze w mieszkaniu treningowym. Praca w małej grupie (do 6 osób) pozwoli dodatkowo stworzyć warunki sprzyjające stymulowaniu sfery społecznej i emocjonalnej.  

Dzieci spoza ośrodka powinny umówić się przed rozpoczęciem turnusu na kwalifikację do turnusu do dnia 24.07.2020. Kwalifikacja płatna dodatkowo 70 zł 
Zapisy w recepcji CWR Persevere lub pod numerem telefony 662002244. 
 

Po zakończeniu turnusu rodzice otrzymają informację podsumowującą wraz zaleceniami.  

Terapeuci prowadzący: mgr Marta Biedroń 

    mgr Iwona Kulka 

Serdecznie zapraszamy ! 

 

 

Turnus – “JEDZENIE JEST PRZYJEMNE 

 

Termin: 17.08 – 21.08.2020r. 

Godziny: 11.30-13.30. 

Koszt: 1100 zł 

Cykl zajęć terapeutycznych przeznaczony jest dla dzieci 3 – 5 letnich, które jedzą niechętnie, mają ograniczony repertuar produktów, które spożywają, mają problem z rozszerzaniem diety.  

Przygotowany turnus ma na celu “odczarowanie” jedzenia, które dla dziecka bywa przykrą koniecznością. Poprzez zabawy sensoryczne z wykorzystaniem produktów żywnościowych oraz intensywną ekspozycję będziemy starali się budować motywację do pokonywania własnych trudności oraz pozytywną relację w kontekście: dziecko-jedzenie. Zajęcia będą odbywały się w przyjemnej i bezpiecznej dla dzieci atmosferze. Praca w małej grupie (do 6 osób) pozwoli dodatkowo stworzyć warunki sprzyjające stymulowaniu sfery społecznej i emocjonalnej.  

Dzieci spoza ośrodka powinny umówić się przed rozpoczęciem turnusu na kwalifikację do dnia 7.08.2020 turnusu. Kwalifikacja płatna dodatkowo 70 zł 
Zapisy w recepcji CWR Persevere lub pod numerem telefony 662002244. 
 

Po zakończeniu turnusu rodzice otrzymają informację podsumowującą wraz zaleceniami.  

Terapeuci prowadzący: mgr Marta Biedroń 

    mgr Ewa Jakubiec 

Serdecznie zapraszamy ! 

 

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

 

                        

Turnus stanowi cykl zajęć trwających po 4 godziny. Zajęcia będą odbywały się pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku  

Termin : 03.08-07.08.2020  Godzina: 08:30-12:30 

Koszt 2200 zł 

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci z trudnościami w zakresie sfery emocjonalno-społecznej, trudnościami rozwojowymi, Zespołem Aspergera, ADHD (nadpobudliwe), wysokofunkcjonującym autyzmem, a także dla dzieci nieśmiałych i wycofanych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, pracy nad przestrzeganiem zasad, nauki samokontroli. Budowaniu poczucia własnej wartości. 

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 1012 lati mają formę cyklu pięciu spotkań grupowych (grupa od 4-8 osób) prowadzonych przez dwóch terapeutów dziecięcych, co pozwala na monitorowanie postępów i obserwację każdego uczestnika. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę terapeutyczną, działania wspierające, odgrywanie ról, informacje zwrotne – dzieci „krok po kroku” będą mogły rozwijać umiejętności społeczne, które są niezbędnym warunkiem do udanego uczestnictwa w życiu społecznym. Obejmuje on umiejętności związane z komunikacją, samokontrolą, radzeniem sobie z emocjami, współpracą, wyrażaniem siebie. 

Dzieci spoza ośrodka powinny umówić się przed rozpoczęciem turnusu na kwalifikację do turnusu. Kwalifikacja do 3.07.2020 płatna dodatkowo 70 zł 
Zapisy w recepcji CWR Persevere lub pod numerem telefony 662002244. 

Terapeuci prowadzący: mgr Joanna Pyrak , mgr Magdalena Janowska 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

 

GRUPA TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – RELACJA I ZABAWA 

 

 

Termin: 20.07 – 27.07.2020 r. 

Godziny: 11:00-14:00 

Wiek dzieci: 3-5 lat 

Koszt: 1650 zł 

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone dla dzieci z trudnościami rozwojowymi w zakresie kontaktów społecznych, wycofanych, nieśmiałych. Celem spotkań będzie zapoznanie dzieci z podstawowymi sposobami nawiązywania kontaktu, komunikacji, budowania więzi w grupie rówieśniczej. Umiejętności te będą ćwiczone w formie zabawy, odgrywania scenek, wzmacniania pozytywnego oraz informacji zwrotnej. 

Dzieci spoza ośrodka powinny umówić się przed rozpoczęciem turnusu do dnia 10.07.2020 na kwalifikację do turnusu. Kwalifikacja płatna dodatkowo 70 zł 
Zapisy w recepcji CWR Persevere lub pod numerem telefony 662002244. 

Terapeuci prowadzący: mgr Magda Nowakowska 

    mgr Katarzyna Gąsiorek 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!