Turnus Wakacyjny TUS 10-12 lat (sierpień)

Turnus stanowi cykl zajęć trwających po 4 godziny. Zajęcia będą odbywały się pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

Termin : 09.08-13.08.2021   
Godzina: 08:30-12:30  
Wiek uczestników: 10-12 lat  
Koszt: 2200 zł  
.
Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci ze spektrum autyzmu, z trudnościami w zakresie sfery emocjonalno-społecznej, rozwojowymi, z ADHD, a także dla dzieci nieśmiałych i wycofanych. Spotkania mają na celu rozwijanie umiejętności społecznych.
.
Cykl zajęć przeznaczony jest dla dzieci w wieku 10-12 lat i ma formę pięciu spotkań grupowych (grupa od 4-8 osób) prowadzonych przez dwóch terapeutów dziecięcych, co pozwala na monitorowanie postępów i obserwację każdego uczestnika. Umiejętności społeczne będą ćwiczone przez odgrywanie ról, dyskusje, karty pracy, informacje zwrotne, elementy psychodramy, gry kooperacyjne – dzieci „krok po kroku” będą mogły rozwijać umiejętności społeczne, które są niezbędnym warunkiem do udanego uczestnictwa w życiu społecznym. 
.
Plan zajęć ustalony będzie w oparciu o informacje uzyskane od rodziców w trakcie kwalifikacji do turnusu. Uwzględnione w nim będą indywidualne potrzeby uczestników.
.
Uczestnictwo w turnusie poprzedzone jest spotkaniem kwalifikującym. Po nim podejmowana jest decyzja o kwalifikacji dziecka na w/w grupę.
.
Kwalifikacja do TUS (niezależnie czy dziecko jest pacjentem naszego ośrodka czy też nie) płatna dodatkowo 70 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 19.07.2021.
.
Zapisy w recepcji CWR Persevere lub pod numerem telefonu 662002244.
.
Terapeuci prowadzący: mgr Joanna Pyrak, mgr Anna Godzina
.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!