Turnus Wakacyjny TUS 5-7 lat (sierpień)

 

Termin: 09 – 13.08.2021r. 

Godziny: 8.30-12.30.  

Wiek uczestników: 5 – 7 lat (roczniki 2014 i 2015) 

Cena: 2200 zł 

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci z trudnościami w zakresie sfery emocjonalno-społecznej, trudnościami rozwojowymi, a także dla dzieci nieśmiałych i wycofanych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, pracy nad przestrzeganiem zasad, nauki samokontroli, budowaniu poczucia własnej wartości.

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 5 – 7 lat i mają formę cyklu pięciu spotkań grupowych (grupa od 4-8 osób) prowadzonych przez dwóch terapeutów dziecięcych, co pozwala na monitorowanie postępów i obserwację każdego uczestnika. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę terapeutyczną, działania wspierające, odgrywanie ról, informacje zwrotne – dzieci „krok po kroku” będą mogły rozwijać umiejętności społeczne, które są niezbędnym warunkiem do udanego uczestnictwa w życiu społecznym.

Dzieci spoza ośrodka powinny umówić się przed rozpoczęciem turnusu na kwalifikację do turnusu. 

Kwalifikacja do TUS płatna dodatkowo 70 zł.  Kwalifikacje do 26.07.2021 

Zapisy w recepcji CWR Persevere lub pod numerem telefonu 662002244. 

Terapeuci prowadzący: mgr Marta Biedroń – pedagog, mgr Anna Szewczyk-Bartoszek – psycholog 

Serdecznie zapraszamy!