Turnus Wakacyjny TUS 5-7 lat (lipiec)

Termin: 5-9 lipca 2021r. 

Godziny: 8.30-12.30.  

Wiek uczestników: 5 – 7 lat 

Koszt:  2200 zł 

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci z trudnościami w zakresie sfery emocjonalno-społecznej, trudnościami rozwojowymi, Zespołem Aspergera, ADHD, wysokofunkcjonującym autyzmem, a także dla dzieci nieśmiałych i wycofanych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, pracy nad przestrzeganiem zasad, nauki samokontroli, budowaniu poczucia własnej wartości. 

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 5 – 7 lat i mają formę cyklu pięciu spotkań grupowych (grupa od 4-8 osób) prowadzonych przez dwóch terapeutów dziecięcych, co pozwala na monitorowanie postępów i obserwację każdego uczestnika. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę terapeutyczną, działania wspierające, odgrywanie ról, informacje zwrotne – dzieci „krok po kroku” będą mogły rozwijać umiejętności społeczne, które są niezbędnym warunkiem do udanego uczestnictwa w życiu społecznym.  

Dzieci spoza ośrodka powinny umówić się przed rozpoczęciem turnusu na kwalifikację do turnusu. 

Kwalifikacja do TUS płatna dodatkowo 70 zł. Kwalifikacje do dnia 21.06.2021 

Zapisy w recepcji CWR Persevere lub pod numerem telefony 662002244. 

Terapeuci prowadzący: mgr Magdalena Janowska – psycholog, mgr Małgorzata Ferlewicz – Czekaj  

Serdecznie zapraszamy!