Turnus zimowy

15.11
.2019

TURNUS ZIMOWY  – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

              

Turnus stanowi cykl zajęć trwających po 4 godziny. Zajęcia będą odbywały się pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku  

Termin : 13.01.2020-17.01.2020 Godzina: 09:30-13:30 

Koszt 1600 zł 

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci z trudnościami w zakresie sfery emocjonalno-społecznej, trudnościami rozwojowymi, Zespołem Aspergera, ADHD (nadpobudliwe), wysokofunkcjonującym autyzmem, a także dla dzieci nieśmiałych i wycofanych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, pracy nad przestrzeganiem zasad, nauki samokontroli budowanie poczucia własnej wartości. 

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym 7-9 lat, 

i mają formę cyklu pięciu spotkań grupowych (grupa od 4-8 osób) prowadzonych przez dwóch terapeutów dziecięcych, co pozwala na monitorowanie postępów i obserwację każdego uczestnika. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę terapeutyczną, działania wspierające, odgrywanie ról, informacje zwrotne – dzieci „krok po kroku” będą mogły rozwijać umiejętności społeczne, które są niezbędnym warunkiem do udanego uczestnictwa w życiu społecznym. Obejmuje on umiejętności związane z komunikacją, samokontrolą, radzeniem sobie z emocjami, współpracą, wyrażaniem siebie. 

Terapeuci prowadzący: mgr Paulina Lindner-Rozmus, mgr Magdalena Janowska