Turnus Wakacyjny TUS 8-10 lat (sierpień)

                     

Turnus stanowi cykl zajęć trwających po 4 godziny. Zajęcia będą odbywały się pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku  

Termin : 02.08-06.08.2021  

Godzina: 08:30-12:30 

Wiek uczestników: 8-10 lat 

Koszt 2200 zł 

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci z trudnościami w zakresie sfery emocjonalno-społecznej, trudnościami rozwojowymi, Zespołem Aspergera, ADHD, wysokofunkcjonującym autyzmem, a także dla dzieci nieśmiałych i wycofanych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, pracy nad przestrzeganiem zasad, nauki samokontroli. Budowaniu poczucia własnej wartości. 

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 8-10 lat i mają formę cyklu pięciu spotkań grupowych (grupa od 4-8 osób) prowadzonych przez dwóch terapeutów dziecięcych, co pozwala na monitorowanie postępów i obserwację każdego uczestnika. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę terapeutyczną, działania wspierające, odgrywanie ról, informacje zwrotne – dzieci „krok po kroku” będą mogły rozwijać umiejętności społeczne, które są niezbędnym warunkiem do udanego uczestnictwa w życiu społecznym. Obejmuje on umiejętności związane z komunikacją, samokontrolą, radzeniem sobie z emocjami, współpracą, wyrażaniem siebie. 

Dzieci spoza ośrodka powinny umówić się przed rozpoczęciem turnusu na kwalifikację do turnusu. 

Kwalifikacja do TUS płatna dodatkowo 70 zł.  Kwalifikacje do dnia 19.07.2021 
 
Zapisy w recepcji CWR Persevere lub pod numerem telefony 662002244. 

Terapeuci prowadzący: mgr Joanna Pyrak , mgr Magdalena Janowska 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!