WARSZTAT DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH DZIECI NIEŚMIAŁYCH, WYCOFANYCH, Z MUTYZMEM

25.05
.2018

W najbliższe wakacje po raz pierwszy w Centrum Wspomagania Rozwoju Persevere zapraszamy dzieci na:

WARSZTAT DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH DZIECI NIEŚMIAŁYCH,
WYCOFANYCH, Z MUTYZMEM w wieku 7-10 lat

Termin: 24 sierpień 2018 (1-DNIOWY)
Czas trwania : 4 godziny Koszt: 320 zł

Warsztaty przeznaczone dla dzieci mających trudności w funkcjonowaniu w grupie wynikające z lęku, nieśmiałości,
braku poczucia bezpieczeństwa. Zajęcia mają na celu:
* samopoznanie,
* oswajanie lęku społecznego, aktywizacja
* przełamywanie trudności związanych z byciem w grupie rówieśniczej
* budowanie poczucia własnej wartości
* kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb
* rozwój wyobraźni i postawy twórcze
* kształtowanie umiejętności społecznych oraz otwartości na innych.

Na scenariusz zajęć z dzieckiem nieśmiałym będą składały się ustrukturalizowane sytuacje, przybierające postać gier,
zabaw, inscenizacji, pantomimy.

Umiejętności komunikacyjne będą ćwiczone poprzez zabawę oraz możliwość doświadczania sytuacji społecznych w
bezpiecznych warunkach warsztatowych, by następnie mogły być one przeniesione na codzienne doświadczenia
dziecka.

Warsztaty te będą również przygotowaniem do grupy, którą chcemy utworzyć w roku szkolnym (od września do
czerwca).

Po zajęciach zaprosimy rodziców na krótkie podsumowanie i omówienie warsztatu.

Serdecznie zapraszamy!!!!!

Terapeuci prowadzący: Mgr Magdalena Janowska, mgr Agnieszka Rembierz-Knoll