WARSZTATY WAKACYJNE

25.05
.2018


Zapraszamy na warsztaty wakacyjne dla 7-10 latków

w dniach: 09.07-13.07.2018 godzina 10:30-13:30

Warsztaty przeznaczone dla dzieci z Zespołem Aspergera, ADHD (nadpobudliwe), nieśmiałe, z zaburzeniami
zachowania, lękliwe, wycofane, z zaburzeniem więzi.

Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, pracy nad
przestrzeganiem zasad, nauki samokontroli, rozumienia i wyrażania emocji, pracy nad rozwiązywaniem
konfliktów a także budowanie tożsamości i poczucie własnej wartości.

Uczestnicy mogą rozwijać umiejętności interpersonalne, uczą się nawiązywać kontakt, budować pozytywne
relacje, uczą się rozumieć i wyrażać złe emocje w sposób akceptowany społecznie i zdobywają wiele
nowych umiejętności niezbędnych do życia w grupie.

Zapewniamy 3 godzinne zajęcia psychologiczne prowadzone przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do
piątku)

Całkowity koszt: 1500 zł

Zapisy w recepcji lub pod numerem telefonu 662 00 22 44

Terapeuci prowadzący : mgr Magda Janowska oraz mgr Agnieszka Rembierz-Knoll