WARSZTATY ŻYWIENIOWE

15.06
.2018

Warsztaty żywieniowe dla rodzin dzieci zdrowych

 

Czas trwania: 60 min

Koszt:  100 zł od rodziny.

 

 

Osoba prowadząca: dr n. med. Marzena Komraus http://persevere.org.pl/dr-n-med-marzena-komraus/

*warunkiem zorganizowania warsztatów jest odpowiednia liczba zgłoszeń.