BILANS DZIECI ZDROWYCH

15.06
.2018

Bilanse zdrowia dziecka są to kompleksowe badanie lekarskie przeprowadzane w określonych odstępach czasu, które służą kontroli, stanu zdrowia dziecka, jego rozwoju oraz wczesnemu wykrywaniu wszelkich zaburzeń rozwojowych, wad wrodzonych i chorób przewlekłych. Bilans przeprowadza lekarz pediatra lub lekarz rodzinny.

Bilanse rozwoju przeprowadzamy w wieku:

12 miesięcy

2 roku życia

4 roku życia

6 roku życia

Bilans roczniaka

Zazwyczaj jest to wizyta, na którą planuje się więcej czasu. Spotkanie, wywiad z rodzicami i badanie dziecka służy podsumowaniu poszczególnych etapów rozwoju. Pediatra przeprowadzi obserwację dziecka, sprawdzi, jak się porusza, bawi, porozumiewa, oceni rozwój mowy dziecka, motorykę oraz pracę dłoni (praksję). Przekaże wam diagnozę rozwojową.

Bilans dwulatka

Badanie obejmuje:

• zmierzenie wzrostu i wagi oraz ich ocenę w oparciu o siatki centylowe (czyli porównanie z danymi populacyjnymi),
• dokładne badanie pediatryczne,
• ocenę rozwoju psychomotorycznego,
• ocenę słuchu, reakcji słuchowych, rozwoju mowy i czynników ryzyka uszkodzenia słuchu,
• test Hirschberga w kierunku wykrywania zeza,
• pomiar ciśnienia ,
• ocenę wykonania szczepień ochronnych.

Bilans czterolatka

Obejmuje podobne punkty, jak bilans dwulatka, ale ocenia się także rozwój społeczny dziecka i zwraca uwagę na zaburzenia statyki ciała.

Bilans sześciolatka

Oprócz punktów wymienionych wyżej ocenia się zewnętrzne narządy płciowe, zwłaszcza u chłopców. Pomaga to wykryć takie zaburzenia jak wnętrostwo, stulejka, spodziectwo. Dokonuje się także oceny mowy pod kątem wad wymowy. Sprawdzana jest także lateryzacja – czyli preferencje dziecka odnośnie używania prawej lub lewej reki. Na koniec dziecko otrzymuje szczepienia ochronne.

 

Badania przeprowadza dr n. med. Marzena Komraus http://persevere.org.pl/dr-n-med-marzena-komraus/

Zapraszamy !!!