ZAJĘCIA W OPARCIU O METODĘ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE 

15.05
.2018

ZAJĘCIA W OPARCIU O METODĘ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE 

Dwa razy w miesiącu 

Koszt : 50 zł od osoby/ za spotkanie 

Warsztaty mają charakter zajęć ruchowych z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne i przeznaczone są dla dzieci w wieku 3-5 lat. 

 

Główną ideą zajęć jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka. 

System ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym tzw. baraszkowania. 

Celem jest: 

  • Rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej u dzieci stwarzając poczucie bezpieczeństwa, odprężenia, zaufania 
  • Stymulacja rozwoju psychoruchowego 
  • Wspieranie procesu integracji w grupie, partnerstwa w relacji 
  • Stwarzanie okazji do poznania własnego ciała i świadomego posługiwania się nim 
  • Kształtowanie świadomości ciała w przestrzeni w relacji z drugą osobą 
  • Wzbudzanie pozytywnych emocji z kontaktu z drugą osobą 

Zapisy w recepcji lub pod numerem telefonu 662 00 22 44    

Osoby prowadzące: mgr Magda Nowakowska i mgr Paulina Lindner-Rozmus