mgr Agnieszka Babraj

Muzykoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy

Studia kierunkowe ukończyła na wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu ze specjalnością muzykoterapia. Trener masażu Shantala. . Swój warsztat terapeutyczny doskonaliła podczas pobytu w USA, gdzie jako muzykoterapeuta współpracowała z Shenandoah University. Współpracuje ze Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu oraz z Bytomską Szkołą Świadomego Rodzicielstwa. Zajmuje się diagnozą muzykoterapeutyczną oraz na jej podstawie przygotowuje indywidualne programy muzykoterapeutyczne dla dzieci oraz dorosłych. Pracuje z dziećmi ze sprzężonymi zaburzeniami, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, zespołem Aspergera, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, MPD, ADHD, ADD, FAS; zajmuje się przygotowaniem rodzin do porodu oraz wsparciem rodziców i niemowląt w pierwszych miesiącach po narodzinach.

Uczestniczyła w szkoleniach m.in. z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera, bajkoterapii, choreoterapii, psychodramy oraz masażu Shantala.

Doświadczenie:

  • Shenandoah University USA
  • Dzienny Oddział Psychiatryczny i Oddział Leczenia Nerwic Szpital MSWiA w Katowicach
  • Centrum Rozwoju Dziecka SORO w Katowicach
  • Wykładowca studiów podyplomowych w Elpax w Bytomiu
  • Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
  • Bytomska Szkoła Świadomego Rodzicielstwa w Bytomiu