Diagnoza centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego

Badanie Neuroflow ocenia zaburzenia przetwarzania słuchowego (tzw. centralne zaburzenia słuchu) oraz ryzyko wystąpienia tych zaburzeń u dzieci już od 4 r.ż. Około 50% dzieci z dysleksją, zaburzeniami koncentracji, trudnościami w uczeniu się przejawia zaburzenia przetwarzania dźwięków. 

Kiedy się badać?

Jeśli Twoje dziecko:

  • ma trudności w skupieniu uwagi
  • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego, miało przerośnięty trzeci migdał
  • często prosi o powtórzenie pytania
  • ma kłopot z rozumieniem dłuższych poleceń
  • nie rozumie mowy, gdy panuje szum
  • ma trudności w nauce pisania, czytania, w nauce języków obcych.

Jak przygotować się do wizyty?

Warto przypomnieć sobie rozwój dziecka od okresu prenatalnego. Diagnosta zapyta także o trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji