mgr Małgorzata Ferlewicz-Czekaj

 

Pedagog
Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z zakresu oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz pedagogiki wczesnoszkolnej. Brała udział w licznych kursach podnoszących kwalifikacje, m.in.: trening umiejętności społecznych (terapia dla dzieci ze spektrum autyzmu), terapia ręki, diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu, diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka, Mindfulness, czyli trening uważności dla ucznia i nauczyciela, podstawy terapii rodzin część I. Posiada certyfikat z wykorzystywania narzędzia ADOS-2 w diagnostyce klinicznej.
[]
W Centrum Wspomagania Rozwoju Persevere prowadzi terapię indywidualną dla dzieci z różnymi trudnościami rozwojowymi oraz terapię grupową (głównie TUS) dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Zajmuje się także diagnozą dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w oparciu o narzędzie ADOS-2.