mgr Małgorzata Ferlewicz-Czekaj

 

Pedagog – Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z zakresu oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oraz pedagogiki wczesnoszkolnej. Brała udział w licznych kursach podnoszących kwalifikacje. Między innymi: trening umiejętności społecznych (terapia dla dzieci ze spektrum autyzmu), terapia ręki, diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu, diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka, wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej, mindfulness czyli trening uważności dla ucznia i nauczyciela, podstawy terapii rodzin cz. I. .
Posiada certyfikat z wykorzystywania narzędzia ADOS-2 w diagnostyce klinicznej.
W Centrum Wspomagania Rozwoju Persevere prowadzi terapię indywidualną dla dzieci z różnymi trudnościami rozwojowymi oraz terapię grupową (głównie TUS) dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Zajmuje się także diagnozą dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w oparciu o narzędzie ADOS-2