mgr Biela Joanna

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej na kierunku psychologia, specjalność kliniczna. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne, oligofrenopedagogika, diagnoza i terapia SI. Posiada uprawnienia do diagnozy psychologicznej testami Stanford Binet 5 oraz Moxo. Doświadczenie zawodowe nabywała pracując w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym w Tychach, szkołach podstawowych, przedszkolach oraz w niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej. W swojej pracy prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne z dziećmi, konsultacje, diagnozy i badania SI oraz psychologiczne. Oferuje także wsparcie rodzicom dzieci. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności.