mgr Julia Kravchyna (Юлія Кравчина)

Освіта:

1. Дніпропетровське педагогічне училище
За фахом: „Педагог молодих школярів”, „Організатор учнівських об’єднань”

2. Київський Національний Університет культури і мистецтв
За фахом: „Режисер масових свят”

3. Національний університет Львівська політехніка
За фахом: Магістр Психології

4. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії
1. Річни проекти:
2019-2020 – „КПТ: Базові техніки КПТ для консультування та коучингу”
2020-2021 – ” Турбота про психічне здоров’я дітей, молоді та їх рідних (з основами КПТ)”

Досвід в роботі:

1. Працювала в дитячому садку/ школі з дітьми дошкільного / шкільного віку

2. Психолого-педагогічний центр як корекційний педагог (з елементами сенсорної інтеграції) з дітьми з особливостями розвитку (РАС, СДВГ, і.т.д)
-Підготовка до школи

3. Міжнародний центр розвитку дітей та підлітків
Тренер: Психологія Лідерствa

4. Приватна школа
– Консультаціі для батьків з питань охорони психічного здоров’я дитини, навички
батьківства
– Курс лекцій та занять по емоційному інтелекту для детей (1-5 класи)

 

Edukacja:

1) Dniepropetrowska szkoła pedagogiczna

Specjalizacje:
– Nauczyciel dzieci w wieku szkolnym
– Organizator stowarzyszeń studenckich

2) Kijowski Narodowy Uniwersytet kultury i sztuki

3) Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska
Tytuł: Magister psychologii

4) Ukraiński Instytut Terapii Poznawczo – Behawioralnej
Projekty:
„CPT + Podstawowe techniki doradztwa i coaching” (2019-2020)
” Dbanie o zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i ich rodzin z podstawami CPT” (2020-2021)

Doświadczenie zawodowe:

1. Pedagog w przedszkolu i szkole

2. Pedagog w Poradni psychologiczno-pedagogicznej z dziećmi z niepełnosprawnością (programy korekcyjne z elementami SI)

3. Trener psychologii przywództwa w Międzynarodowym centrum rozwoju dla dzieci i młodzieży

4. Dla szkoły prywatnej:

– konsultacje z rodzicami w zakresie zdrowia psychicznego i umiejętności wychowawczych
– cykl szkoleń i warsztatów dla dzieci z inteligencji emocjonalnej