mgr Maciej Chabierski

W 2018 roku ukończyłem studia magisterskie na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, jednak już podczas studiów rozpocząłem i dalej kontynuuję współpracę z Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, a od początku 2020 roku również z Centrum Wspomagania Rozwoju PERSEVERE.

Specjalizuję się w kompleksowej rehabilitacji dzieci, jestem certyfikowanym terapeutą metody NDT-Bobath oraz trójpłaszczyznowej terapii manualnej stóp. Moim celem jest niesienie pomocy zarówno dla dziecka jak i jego rodzica poprzez profesjonalne podejście do terapii oraz nieustanną chęć poszerzenia swojej wiedzy w postaci wszelkiego rodzaju kursów i warsztatów.