Turnus Wakacyjny TUS 5-7 lat (sierpień)

19.05
.2021

Termin: 22 – 26.08.2022r. 

Godziny: 8.30-12.30.  

Wiek uczestników: 5 – 7 lat (roczniki 2015 i 2016) 

Koszt turnusu uzależniony jest od ilości uczestników:  

Do 4 dzieci w grupie   2600 zł 

Od 5 dzieci w grupie   2080 zł 

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci z trudnościami w zakresie sfery emocjonalno-społecznej, trudnościami rozwojowymi, a także dla dzieci nieśmiałych i wycofanych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, pracy nad przestrzeganiem zasad, nauki samokontroli, budowaniu poczucia własnej wartości. 

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 5 – 7 lat i mają formę cyklu pięciu spotkań grupowych (grupa od 4-8 osób) prowadzonych przez dwóch terapeutów dziecięcych, co pozwala na monitorowanie postępów i obserwację każdego uczestnika. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę terapeutyczną, działania wspierające, odgrywanie ról, informacje zwrotne – dzieci „krok po kroku” będą mogły rozwijać umiejętności społeczne, które są niezbędnym warunkiem do udanego uczestnictwa w życiu społecznym.
Dzieci spoza ośrodka powinny umówić się przed rozpoczęciem turnusu na kwalifikację do turnusu. Kwalifikacja do TUS płatna dodatkowo 100 zł. Kwalifikacje do 22.07.2022r.
Zapisy w recepcji CWR Persevere lub pod numerem telefonu 882169064 

Terapeuci prowadzący: mgr Magdalena Janowska – psycholog, mgr Anna Szewczyk-Bartoszek – psycholog 

Serdecznie zapraszamy!