Turnus Wakacyjny TUS 10-13 lat (sierpień)

13.05
.2021

                     

Termin: 22-26 SIERPNIA 2022r. 

Godziny: 14.30-19.00.  

Wiek uczestników: 10 – 13 lat 

Koszt turnusu uzależniony jest od ilości uczestników:  

Do 4 dzieci w grupie 2950 zł 

Od 5 dzieci w grupie 2350 zł 

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci i młodszej młodzieży przejawiających trudności w zakresie sfery emocjonalno-społecznej, dzieci ze spektrum autyzmu funkcjonującymi w normie umysłowej, a także dzieci nieśmiałych, wycofanych, lękowych. Zajęcia mają na celu poznawanie, trenowanie podstawowych umiejętności społecznych w tym pracy w grupie, parze, w oparciu o ustalone zasady. Będziemy kształtować umiejętność samokontroli, wyrażania swoich emocji, opinii, skutecznego słuchania i obserwacji, wzajemnej tolerancji, współpracy i negocjacji, zdolności stosowania strategii rozwiązywania problemów, a przede wszystkim pogłębiania samoświadomości. Zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów i mają formę 5 spotkań grupowych opartych o pracę warsztatową. Praca będzie odbywała się w oparciu o takie metody jak wykonywanie instrukcji, odgrywanie ról, modelowanie, udzielanie wzmocnień pozytywnych, udzielanie informacji zwrotnych, gry i zabawy. 

Dzieci spoza ośrodka powinny umówić się przed rozpoczęciem turnusu na kwalifikację do turnusu. Kwalifikacja do TUS płatna dodatkowo  100 zł. Kwalifikacje do dnia 22 lipca 2022
Zapisy w recepcji CWR Persevere lub pod numerem telefony 882169064  

Terapeuci prowadzący: mgr Paulina Lindner Rozmus i mgr Katarzyna Gąsiorek 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!