Wsparcie w rozwodzie

Konsultacje psychologiczne okołorozwodowe – wsparcie psychologiczne, diagnoza problemów charakterystycznych dla danego systemu rodzinnego, wskazanie możliwych do wdrożenia działań pomocowych w rodzinie.

Konsultacje są wskazane w sytuacji, gdy:

  • rodzice chcą wprowadzić dziecko w tematykę rozwodu, separacji
  • w rodzinie istnieje silny konflikt, a rodzice chcą uchronić dziecko przed jego negatywnymi skutkami
  • rodzice chcą rozpoznać potrzeby i oczekiwania dziecka w sytuacji zachodzących zmian w rodzinie
  • rodzice chcą przeciwdziałać niepokojącym zachowaniom i reakcjom dziecka które pojawiły się w sytuacji rozpadu rodziny
  • rodziców niepokoją problemy wychowawcze dziecka które nasiliły się w sytuacji rozwodu, separacji
  • rodzice chcą wypracować plan wychowawczy, ustalić zasady wzajemnej współpracy po rozwodzie, separacji (np. sposób i częstotliwość kontaktów, udział w poszczególnych płaszczyznach życia dziecka).