TERAPEUTYCZNY TURNUS „ELASTYCZNY”

TERAPEUTYCZNY TURNUS  

ELASTYCZNY 

Ruszyły zapisy, informacje można uzyskać w Rejestracji  lub  pod numerem telefonu
+48 662 002 244 oraz +48 882 169 064 

 

Dla kogo?
Oferta jest skierowana do dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju w tym z autyzmem, deficytami komunikacji społecznej, rozwoju mowy i / lub zaburzeniami motorycznymi, zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (integracji sensorycznej). 

 W ramach Turnusu „Elastycznego” proponujemy 12 godzin terapii.  

Zajęcia będą się odbywały codziennie od poniedziałku do piątku.
Plan zajęć dopasowywany jest indywidualnie .  

Turnus rozpoczyna się kwalifikacją pacjenta u koordynatora, z rozpoznaniem potrzeb dziecka, a kończy podsumowaniem. 

Koszt  turnusu  1250 zł